TARNAS.eu

Życia nie można sobie wybrać, ale można z niego coś zrobić.

Peter Lippert

how to create free website

Rafał Maria Tarnas

Samodzielny i odpowiedzialny. Doświadczenie w pracy zespołowej. Doskonała znajomość programów Adobe; InDesign, Photoshop, Illustrator (szczególnie w wersji Mac) oraz programy do architektonicznych wizualizacji 3D. Rysunek odręczny i malarstwo z natury. Certyfikaty szkoleń organizowanych przez Izbę Wydawców Prasy.

© Copyright 2018 Tarnas - All Rights Reserved